Du er her

Etterutdanningskurs 2012

Etterutdanningskurs for 2012 ble holdt fredag 7.september 2012 på Thon Hotel Opera, Oslo.

Presentasjoner

Flymedisinske beslutningsprosesser og kasuistikker
Rolf Heimberg, Flymedisinsk kompetanse AS

Nytt regelverk for sertifisering av sivilt flygende personell
Rolf Heimberg, Flymedisinsk kompetanse AS

EASA Periodisitet flymedus
Rolf Heimberg, Flymedisinsk kompetanse AS

Mental trening - Relevant for toppidrett og flyoperativ virksomhet?
Seniorrådgiver Vivianne Fonne
Kapteinløytnant Anders Meland

Arkiv

Etterutdanningskurs 2012 - Program