Du er her

Medlemskap

Enhver lege som arbeider med flymedisin, og som er medlem av Legeforeningen, kan bli medlem i Norsk flymedisinsk forening. Også personer som ikke er leger, men som har vitenskapelige oppgaver innen feltet og andre med særlig tilknytning til flymedisin, kan bli medlem. De fleste medlemmene er offentlig oppnevnte flyleger som også er JAA-godkjente - dvs. har en europeisk, felles godkjenning for flyleger.

Medlemsavgiften i NFF er for tiden 300.- Som medlem for du informasjon om flymedisin, du får tilsendt NFF medlemsblad, Flygebladet, og du får kurs og seminar i regi av NFF til sterkt reduserte priser.

For påmelding fyller du ut Påmeldingsskjema (PDF).

Årsavgift kan sendes til:

Norsk Flymedisinsk Forening
c/o FMI
Kontonr: 7877.06.66952