Deprecated: Use of "self" in callables is deprecated in /home/2/n/norskflymedisin/www/xnew/wp-content/plugins/cookie-law-info/includes/class-cookie-law-info.php on line 606

Deprecated: Creation of dynamic property ReduxFramework::$google_array is deprecated in /home/2/n/norskflymedisin/www/xnew/wp-content/plugins/redux-framework/redux-core/inc/fields/typography/class-redux-typography.php on line 1410

Deprecated: Creation of dynamic property Redux_Import_Export::$is_field is deprecated in /home/2/n/norskflymedisin/www/xnew/wp-content/plugins/redux-framework/redux-core/inc/extensions/import_export/import_export/class-redux-import-export.php on line 35

Deprecated: Use of "self" in callables is deprecated in /home/2/n/norskflymedisin/www/xnew/wp-content/plugins/cookie-law-info/includes/class-cookie-law-info.php on line 606

Deprecated: uksort(): Returning bool from comparison function is deprecated, return an integer less than, equal to, or greater than zero in /home/2/n/norskflymedisin/www/xnew/wp-content/plugins/kingcomposer/includes/kc.functions.php on line 860

Flyvebladet

Flyvebladet er Norsk Flymedisinsk Forenings medlemsblad og sendes ut til medlemmer ved jevne mellomrom.

  • 2000
    • Flyvebladet Årgang 8, Nr.3

      Med denne utgivelsen av Flyvebladet vil styret markere starten på et arbeid som vil innebære en endring i bladets profil og foreningens faglige tilknytning. Dette mener vi bør gjøres fordi foreningens medlemmer representerer en viktig flymedisinsk kompetanse og dyktighet i Norge. De viktigste endringene er: 1. Styret ønsker å få foreningen godkjent som en spesialforening i Den norske Lægeforening. 2. Flyvebladet skal inneholde referat fra styremøter, fast spalte fra sjefslegen i Luftfartstilsynet, faglige temaer og leserbrev.


Deprecated: Use of "self" in callables is deprecated in /home/2/n/norskflymedisin/www/xnew/wp-content/plugins/cookie-law-info/includes/class-cookie-law-info.php on line 606