Flyvebladet

Flyvebladet er Norsk Flymedisinsk Forenings medlemsblad og sendes ut til medlemmer ved jevne mellomrom.

  • 2000
    • Flyvebladet Årgang 8, Nr.3

      Med denne utgivelsen av Flyvebladet vil styret markere starten på et arbeid som vil innebære en endring i bladets profil og foreningens faglige tilknytning. Dette mener vi bør gjøres fordi foreningens medlemmer representerer en viktig flymedisinsk kompetanse og dyktighet i Norge. De viktigste endringene er: 1. Styret ønsker å få foreningen godkjent som en spesialforening i Den norske Lægeforening. 2. Flyvebladet skal inneholde referat fra styremøter, fast spalte fra sjefslegen i Luftfartstilsynet, faglige temaer og leserbrev.