Norsk Flymedisinsk Forening

Velkommen til Norsk Flymedisinsk Forenings nettsider. NFF er en godkjent spesialforening innenfor Legeforeningen. NFF er en sentral aktør i den faglige utviklingen innenfor flymedisin, med hovedansvar for etterutdanningskurs i flymedisin, i samarbeid med Luftfartstilsynet og Flymedisinsk Institutt (FMI).

Legeattest for søknad på astronautopptak

Fredag 18. juni går fristen ut for å søke om å bli astronaut i ESA (European Space Agency). For å kunne søke på stillingen krever ESA at du kan fremvise EASA legeattest klasse 2.

les mer

Flymedisinske retningslinjer for covid-19-vaksinering

EASA har publisert felleseuropeiske retningslinjer for vaksinering av flybesetningsmedlemmer med covid 19-vaksiner som er godkjent av EMA.

les mer

Hva er en flylege?

Betegnelsen flylege brukes for en lege med spesialutdanning innen flymedisin. I enkelte land har flylege blitt opprettet som en egen godkjent legespesialitet.

les mer

Hva er flymedisin?

Flymedisin er et medisinsk fag som kombinerer kunnskap om yrke, miljø og klinisk medisin.

Les mer

Etterutdanningskurs 2018

Etterutdanningskurs i flymedisin 2018 ble avholdt på Thon Hotel Opera 26-27 april i samarbeid mellom NFF, Flymedisinsk Seksjon i Luftfarttilsynet og Flymedisinsk Institutt.

Se alle foredrag

Synkopeutredning

Torkel Steen,
Overlege dr. med. Pacemakerenheten, OUS Ullevål

Kognitiv svikt og demenssykdommer

Anne Brækhus,
Nevrolog Hukommelsesklinikken, Geriatrisk avdeling og Nevrologisk avdeling Aldring og Helse

Øyeundersøkelsen hos flylegen

Espen F. Bakke,
Øyelege, optiker, PHD, FMI/Colosseum Øyelegesenter